نخستین رویداد "روزمزرعه ایران" با همکاری شرکت DLG آلمان گشایش یافت

. 

 

 نخستین رویداد "روز مزرعه ایران" با همکاری شرکت DLG ( انجمن کشاورزی) آلمان و با حضور معاون محترم وزیر در امور زراعت و سایر مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و مدیران استانی ،  در شهرستان کرج استان البرز گشایش یافت .

     در این نمایشگاه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ضمن حضور فعال نمونه ای از نهاد های قابل عرضه و فعالیت های مهم شرکت را به نمایش گذاشته و در زمینه توسعه بازار نهاده های کشاورزی ،معرفی و شناساندن توانمندیها و قابلیتهای تولیدی ، ایجاد ارتباط موثر با کارگزاران ،مشتریان و نیروهای متخصص و همچنین تبادل دانش فنی این مجتمع در کنار همکاران استان البرز بطور فعال و موثر در نمایشگاه مذکور شرکت و نتایج ذیل حاصل گردید:

  1. بازدید مستقیم  تولیدکنندگان ، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان نهاده های کشاورزی و فراهم شدن زمینه خدمات رسانی مطلوب تر در امر تدارک و توزیع بموقع سموم تولیدی

2- بهره برداری علمی از فضا و امکانات فراهم شده در نمایشگاه جهت ارتقاء و نوآوری در تولیدات قابل عرضه به بازار مصرف.

3-  فراهم شدن زمینه آشنائی با افراد فعال در زمینه فروش سموم و اعلام آمادگی جهت همکاری با عاملیت توزیع تولیدات مجتمع.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید