برگزاری جلسه کارگروه حوزه های تخصصی شرکت در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ، 

حمید هزار جریبی ، مدیر شرکت  با  اعلام  خبر گفت :جلسه کارگروه تخصصی شرکت در حوزه های فنی، اداری، مالی و بازرگانی با حضور رئیس اداری و مالی،  مسئول  حوزه  معاونت  فنی  و تولیدی ،مسئول امور مالی، رئیس اداره بازرگانی،   رئیس حوزه مدیریت شرکت به منظور بررسی مسائل مرتبط با این شرکت و طرح موضوع در شورای هماهنگی مدیران برگزار و تصمیم گیری گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید