بازدید جمعی از کشاورزان پیمانکار تکثیر بذر و کشاورزان پیشرو استان البرز از؛

آزمایشگاه کنترل کیفی بذر و کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی – کرج (وابسته به شركت خدمات حمايتی كشاورزی)

بنا به گزارش واحد روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی:

 بر اساس هماهنگی به عمل آمده با مدیریت محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز جمعی از کشاورزان پیمانکار تکثیر بذر استان البرز ، کشاورزان پیشرو استان البرز  و همچنین هیات مدیره شرکت اصلان هیومیک تولید کننده کودهای هیومیک طرف قرارداد جهاد کشاورزی از آزمایشگاه کنترل کیفی بذر و کود مرکز تحقيقات كاربردی نهاده های كشاورزی بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید حاضرین با روش کار کنترل کیفی بذور و کود ، تجهیزات و توان آزمایشگاهی این مرکز آشنا شدند 

لازم به ذکر است  این بازدید با حضور جناب آقای مهندس جهانگیر کاووسی - مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی و جناب آقای مهندس نصرت اله صالحی مهر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فردیس و جناب آقای دکتر دوامی معاون فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ، کارشناسان شرکت خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ای سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از معاونین و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی استان البرز انجام شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید