تقدیر و تشکر از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تقدیر و تشکر معاون تولیدات گیاهی سازمان از شرکت خبر داد

علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر گفت: به نقل از مهندس تاج الدینی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز شاخص کیفی و کمی گندم تولیدی کشاورزان البرزی ارتقاء پیدا کرده است. به طوری که در سال زراعی گذشته 52000 تن گندم برداشت شد و امسال حدود 54000 تن برداشت گندم داشته ایم. که در این میان نقش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز در تأمین به موقع  کودهای مورد نیاز قابل تقدیر و تشکر می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید