افزایش تولیدات کشاورزی در سال زراعی جاری در استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از افزایش تولیدات بخش کشاورزی استان خبر داد.

علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر گفت: به نقل از مهندس موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز تولیدات بخش کشاورزی استان در سال زراعی افزایش داشته است که  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تأمین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی به ویژه انواع کودهای پرمصرف سهم قابل توجهی در افزایش تولیدات بخش های زراعی و باغی استان البرز ایفا نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید