جلسه هماهنگی با پیمانکار حمل و نقل استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان،

جلسه هماهنگی حمل و نقل نهاد ه های کشاورزی استان اصفهان با حضور مدیریت شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان ومعاونت  مالی اداری بازرگانی  و مسئولین  مالی و بازرگانی استان با مدیر عامل شرکت حمل و نقل همدانیان در دفتر مدیریت شرکت  در خصوص برطرف نمودن مشکلات حوزه حمل برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید