توزیع بذر کلزای هیبریدی در استان کردستان

به گفته مهندس ذکریائی نژاد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان :

به گفته مهندس ذکریائی نژاد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان به میزان 3560 کیلوگرم بذر کلزا در ارقام مختلف ( الونسو ، هیدرومیل ، آرتیست ،دانوب ، ناتالی و نپتون ) جهت توزیع بین کشاورزان استان تدارک گردیده است از این میزان بذر کلزا مقدار 2246 کیلوگرم بین کلزا کاران توزیع گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید