تمدید آزمون فرهنگ سازمانی در ماه جاری

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه

دور اول دوره فرهنگ سازمانی با استقبال گسترده همکاران ستادی و استانی به پایان رسید در همین راستا با پیگیری و مکاتبات رییس اداره آموزش سرکار خانم پرتوی با مرکز آموزش سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی دور دوم آزمون فرهنگ سازمانی از اول مرداد ماه در سامانه stos  مجددا فعال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید