تقویت کارآمدی کارگزاران

تلاش برای تقویت کارآمدی کارگزاران در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار  جریبی مدیر شرکت ،از تلاش برای توسعه و تقویت کارآمدی کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استان گلستان خبرداد.به  وی با اعلام این مطلب گفت: در راستای افزایش سطوح خدمتگزاری به کشاورزان تحت پوشش در سطح استان ، تلاش شده تا کارآمدی کارگزاران در زمینه تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی موردنیاز از طریق آموزش و هم چنین ساماندهی و بازرسی های دوره ای بیش از پیش تقویت شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید