تخلیه کود اوره در انبارهای سازمانی

بازدید از کودهای وارده به استان قم در تیر ماه سال جاري

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در راستای اجرای نظام کنترل و کیفیت کودهای وارده به استان و دستورالعمل های مربوطه، در تیر ماه سال جاری از 350 تن کود اوره گرانوله پردیس عسلویه و 210 تن اوره گرانوله پتروشیمی شیراز  بازدید بعمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید