گزارش کارگروه پایش نهاده های کشاورزی استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

در راستای برنامه پایش ،کنترل و نظارت بر فرآیند توزیع و فروش کود های شیمیایی یارانه ای ،اکیپ کارشناسی گروه پایش با حضور نماینده این مدیریت در تیرماه سال جاری از یک شرکت تولید کننده کود شیمیایی (افق نصر شیراز )و 4 فروشگاه عرضه و فروش انواع کود های شیمیایی کشاورزی و تعداد 8 کارگزاری کود شیمیایی مراجعه و نسبت به نمونه برداری کود های مختلف به تعداد 5 نمونه اقدام و جهت آنالیز و بررسی کیفیت به مؤسسه تحقیقات خاک وآب کشور ارسال گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید