نمونه برداری از کود سوپرفسفات تریپل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

با توجه به حمل 127 تن کود سوپرفسفات تریپل در تیرماه سالجاری از مبادی به انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، نمونه برداری از کود مذکور انجام و جهت آزمایش و آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید