نشست اشتغال در مناطق محروم روستایی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری سومین جلسه کمیته راهبردی اشتغال در مناطق روستایی و کشاورزی مازندران خبر داد
مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت :  در این نشست که در منطقه محروم سفیدچاه شهرستان بهشهر و باحضور مدیران و کارشناسان مرتبط از جمله کارشناس اجرایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در آن حضور داشتند براشتغال کشاورزان و روستائیان در مناطق محروم استان تاکید گردید و در زمینه اجرای راهکارهای اجرایی در این زمینه تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید