تغذیه گیاهی محصولات گلخانه ای استان تهران باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ،

استان تهران با دارا بودن بیش از 3000هکتار بیشترین سهم تولیدات گلخانه ای ( گلهای شاخه بریده ، سبزی و صیفی و...) را به خود اختصاص داده که در این زمینه تغذیه گیاهی مهمترین نقش را در تولید ایفا می نماید . به گفته مهندس علی راه انجام ، شهرستان پاکدشت به عنوان پایتخت گل و گیاه و پیشوا مرکز تولید سبزی و صیفی گلخانه ایی کشور محسوب می شوند که با مدیریت صحیح می توانند سهم بیشتری از تولید را به خود اختصاص دهند . وی با اشاره به اینکه با کار کارشناسی و توصیه های فنی مناسب ، بهترین نسخه کودی را برای این واحد توصیه تا ضمن افزایش تولید در واحد سطح ، از بعد اقتصادی نیز این واحدهای گلخانه ایی به صرفه تر گردند .وی گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آمادگی دارد با همکاری مراکز تحقیقات استان و کشور پایلوتهای تغذیه گیاهی را در گلخانه ها اجرا و نسبت به مصرف بهینه انواع مواد کودی آموزشهای لازم را به کشاورزان و بهره برداران این واحد ارائه نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید