بازدید از مزارع در حال برداشت پیمانکاران طرف قرار داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی،

بازدید و کنترل معاون فنی تولیدی بذر استان ازبرداشت جو ماکویی از مزارع بذری در منطقه حصار شازند که در حال انجام می باشد و توصیه های لازم و افزایش دقت در برداشت با کمباین و عدم اختلاط بذر با ارقام مختلف در مزارع مجاور که به پیمانکار مربوطه یادآوری شد 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید