با توجه به پایان یافتن قرارداد حمل از پتروشیمی کرمانشاه مناقصه حمل جهت پیمانکار جدید برگزار شد.

برگزاری مناقصه حمل از پتروشیمی استان کرمانشاه

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع حمل و نگهداری:

با عنایت به پایان یافتن زمان قرارداد پیمانکار حمل پتروشیمی کرمانشاه جهت حمل و نقل کود اوره از این پتروشیمی به سراسر کشور مناقصه حمل جاده ای در تاریخ ششم مرداد ماه سال جاری برگزار شد.فیروز هرمزی مدیر توزیع حمل و نگهداری که به همراه سرکار خانم فیضی دبیر محترم کمسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این مناقصه حضور داشتند گفت: با توجه به برگزاری این مناقصه حمل 250 هزار تن کود اوره از این پتروشیمی، به شرکت حمل و نقل فجرجهاد پیمانکار جدید واگذار شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید