اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی با اعلام این خبر گفت :با عنایت  به سهم   ویژه استان فارس در خصوص تولید محصولات کشاورزی در کشور  و با توجه به رسالت اصلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در رابطه با تهیه ،تدارک وتأمین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان استان فارس ،همت ما بر آن است تا با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم  در راستای  تأمین کود کشت پاییزه در سال جاری سهم بخصوصی در رونق تولیدمحصولات کشاورزی استان فارس داشته باشیم .

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/