حضور مدیر محترم طرح و برنامه در کمیته تخصصی شورای سیاستگذاری وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه

روز یکشنبه ششم مردادماه، سرکار خانم نظری مدیر طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در جلسه کمیته تخصصی برنامه ریزی که به منظور بررسی و ارزیابی برنامه ها و سیاست ها و ارایه راهکارهای برون رفت از محدودیت های جاری شرکت که در دفتر معاونت محترم برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد، حضور بهم رساندند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید