برگزاری دوره آموزشی قراردادهای داخلی، شرایط و متون آن

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح وبرنامه

روز گذشته دوره آموزشی یک روزه قراردادهای داخلی، شرایط و متون آن برای کارشناسان حقوقی و اداری مالی توسط اداره آموزش و بهسازی نیروی انسانی برگزار شد. در این دوره که کلیه همکاران ستادی و استانی، معاونتهای اداری و مالی ستاد و کمیسیون معاملات شرکت داشتند، جناب آقای دکتر رادان مدرس و مشاور حقوقی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پاسخگوی سوالات مطرح شده، بودند. در ابتدای جلسه جناب آقایان مهندس منصوری معاونت محترم اداری – مالی و مریدنژاد معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات  به ایراد سخنرانی پرداختند.

پس از سخنرانی جناب آقای صفری مدیر حقوقی و دعاوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، آزمون نهایی برگزار شد و دوره آموزشی بکار خود پایان داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید