کیسه گیری 300تن کود فله سوپرفسفات تریپل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

 علی اصغر ثقفی رئیس اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت: حدود 300 تن کود فله سوپرفسفات تریپل در انبارخیرآباد استان تهران در حال کیسه گیری می باشد و همزمان توسط کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران و بر اساس نیاز کشاورزان متقاضی توزیع می شود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید