داستان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

داستان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

درست مثل بقیه ی حوزه های تاریخ نگاری، در زمینه تاریخچه نویسی در ایران، از آغاز تولید و مصرف نهاده های کشاورزی در ایران اطلاع دقیقی در دست نیست.

براساس برخی مستندات نخستین بار با آغاز قرن 13 هجری شمسی موسسه یی با تجهیزات اندک در حصارک کرج جهت واردات سموم توسط دولت راه اندازی شد و اولین محصول خود که ترکیبات آرسنیکی بود تولید کرد. در سال 1309 کارخانه ی سم سازی کرج احداث و بهره برداری شد، با ایجاد این کارخانه موسسه ی تولید سموم در حصارک کرج نیز به این کارخانه منتقل شده و فعالیت آن به تولید و عرضه انواع سموم توسعه پیدا کرد. با گسترش تولید و واردات سموم کلر و فسفر در ایران بنگاه شیمیایی برای واردات سموم موردنیاز بخش کشاورزی در سال 1321 تاسیس و تا سال 1334 به فعالیت خود ادامه داد در همین سال با تاسیس شرکت سهامی شیمیایی و کشاورزی از سوی وزارت کشاورزی وقت، با هدف تهیه، ساخت، فرمولاسیون، بسته بندی و فروش سموم دفع آفات نباتی بنگاه شیمیایی و فعالیت های آن به این شرکت منتقل شد. درسال 1359 نیز این شرکت منحل و تمام دارایی و ... به شرکت کودشیمیایی و تولید سم (ثبت تاسیس درسال 1346) منتقل شده و مورد بهره برداری قرار گرفت. جالب است که همان بنگاه شیمیایی که در سال 1321 تاسیس شده بود. با همکاری کارخانه سم سازی کرج (تاسیس 1329) چند نوع کود شیمیایی نیز تولید می کردند بدین ترتیب درفاصله ی سال های 1325 تا 1329 تولید کودهای شیمیایی درکشور سیرصعودی داشته است اما پس از سال 1329 با واردات 250 تن کود از خارج، تولید کود در داخل کشور نزولی شد. از سال 1334 با گسترش فعالیت بخش خصوصی درزمینه ی تولید و بازرگانی نهاده های کشاورزی در ایران، شرکت های بازرگانی زیادی در این زمینه به فعالیت پرداختند، تا این که در سال 1346 شرکت سهامی پخش کود شیمیایی با هدف تامین از منابع داخلی و خارجی و توزیع کودهای شیمیایی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاسیس گردید و در سال 1352 به وزارت کشاورزی واگذار شد. این شرکت در سال 1354 با بنگاه شیمیایی ادغام شد، روند ادغام شرکت های مختلف در این شرکت همین جا متوقف نشد در سال 1359 نیز شرکت صنایع شیمیایی سم ساز با شرکت سهامی پخش کودشیمیایی ادغام شد و بالاخره شرکت پخش کودشیمیایی و تولید سم ایجاد گردید، از سوی دیگر درسال 1367 با هدف بهبود کیفیت و افزایش تولید محصولات کشاورزی شرکتی به نام تولید تهیه، توزیع بذرو نهال وابسته به وزارت کشاورزی تشکیل شد که در سال 1369 نیز شرکت سموم علف کش ساوه به آن شرکت پیوست، این شرکت وظیفه داشت در داخل کشور به تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال اصلاح شده و مرغوب بپردازد.

سرانجام در بهمن ماه سال 1371 سازمان اموراداری و استخدامی کشور پیشنهاد کرد که شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و تولید سم با شرکت تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال ادغام و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تشکیل شود.  پس از طی مراحل اداری آن، تاسیس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تیرماه سال 1374 با تصویب اساس نامه در هیئت وزیران نهایی شد. شرکت دیگری که به بدنه ی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پیوست بنگاه توسعه ی ماشین آلات و ادوات کشاورزی بود که در اواخر سال 1383 منحل و مجموعه ی وظایف آن از ابتدای سال 1384 به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی منتقل شد. امروز، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با پشتوانه نزدیک به 9 دهه فعالیت در حوزه تامین، تدارک و توزیع نهاده های کشاورزی، پویا و استوار به این حرکت خود ادامه می دهد و از معتبرترین برندهای ایرانی و بین المللی در این زمینه است.

این طور نیست که همه ی شرکت ها داستان داشته باشند اما بعضی از شرکت ها آن قدر عمر داشته اند، آن قدر آدم آمده و رفته، آن قدر هیئت مدیره و مدیرعامل عوض شده اند که شرکت صاحب تاریخ شده است.

 داستان شرکت ها فقط داستان کارهایی که کرده اند نیست، فقط داستان تولید و بازرگانی و واردات و صادرات و توزیع و فروش نیست، داستان آدم هایی ست که صاحب نقش و اثر بوده اند، هر کدام شان فکر و ایده یی داشته اند، کم رنگ یا پررنگ اثری گذاشته اند، نقشی برجا، که تا سال های سال خوب یا بد از آن ها یاد شده است. این داستان آدم هاست.

 این داستان برای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یک داستان 90 ساله است؛ جایی حوالی سال 1309.

جمع و جور کردن این تاریخچه،  آن هم از زمانی که شاید اسامی به درستی ثبت نمی شده اند کار ساده یی نیست، همکاران ما در کانون بازنشستگان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، به خصوص آقای «علی عالم زاده» از گذر بررسی اسناد و مدارک شرکت، نامه ها و مکاتبات، گزارش و صورت جلسات، به دست آمده در بایگانی شرکت، گزارش جامعی از اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از سال 1346 تا به امروز گردآوری کرده اند.

برخی اسامی ها در این گزارش بارها به عنوان عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل در شرکت ثبت شده است. برخی گاهی نزدیک به یک دهه یا بیش از آن حضور داشته اند، آقای مهندس حمیدرسولی از سال 1389 به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت حضور داشته اند و در حال حاضر نیز مدیرعامل شرکت هستند.  به این ترتیب ایشان با 9 سال عضویت در هیئت مدیره شرکت، طولانی ترین سابقه را دراین زمینه دارند. در دوره های مختلف نیز آقایان عبدالعلی صباغ، سیدعلی شرفی، محمدعلی بخشی زاده، روح الله آریا و تورج منصوری بیش از شش سال عضو هیئت مدیره شرکت بوده اند.

قدیمی ترین مدیرعامل  شرکت که در این گزارش به ثبت رسیده آقای محمد الهی است که از سال 1346 تا سال 1351 مدیرعامل شرکت بوده است. پس از وی احمدعلی نوبان و حسین محتشم نوری تا پیش از انقلاب اسلامی مدیرعاملی شرکت را به عهده داشته اند، از سال 1352 در گزارشات، اسناد و مدارک نام هایی نیز به عنوان هیئت مدیره شرکت اسامی شان ذکر شده است، منوچهر حکیمی، منوچهرفرزیم، عبدالحسین دانشور، کاظم بی رشک، علی ویراسته و محمد رهبران تا سال 1358 اعضای هیئت مدیره شرکت بوده اند.

اولین مدیرعامل شرکت پس ازانقلاب اسلامی ابوالفضل حکیمی بوده است، پس از وی محسن علوی، عباس شیردست نیز به مدیرعاملی شرکت انتصاب یافته اند. سه سال نیز سید صفدر حسینی وزیر اقتصاد پیشین مدیرعامل شرکت بوده اند.

یکی از طولانی ترین دوره های مدیرعاملی شرکت مربوط به آقای روح الله آریا است که از سال 1368 تا سال 1373 مدیرعاملی شرکت را عهده دار بود. پس از ایشان آقای مجتبی ثقفی آخرین مدیرعامل شرکت پخش کودشیمیایی بود که پس از وی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ادغام این شرکت و شرکت بذر و نهال به وجود آمد.

دوره جدید، آقای عبدالعلی صباغ، دو دوره به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب شدند در بین این دو دوره چهار سال نیز آقای علی اصغر خامنوی مدیرعامل شرکت بودند. در سال 1384 بنگاه توسعه ماشین آلات و ادوات کشاورزی نیز در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادغام شد، پس از این دوره نیز  آقای احمد صیفی کاران، احمد طمراسی و نصرتی تا سال1388 مدیرعامل شرکت بودند. آقای احمد طمراسی مجددا به شرکت بازگشته و نزدیک سه سال مدیرعاملی شرکت را به عهده داشتند. از سال 1391 به بعد نیز آقای حبیب الله امیرخانی، علیرضا ولی و یزدان سیف مدیرعامل شرکت بودند.

آخرین مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آقای حمیدرسولی از 28/03/1396 به این سمت انتصاب یافته اند، علاوه برایشان آقایان علی علیزاده، تورج منصوری و شمس الله ملازاده نیز اعضای هیئت مدیره فعلی شرکت هستند.

لینک دانلود

اسامی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در نیم قرن اخیر (1346 تا 1397)