شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان
عبدالحسین ادیبان
ارتباط با مدیریت استان زنجان
  • نام مدیر : عبدالحسین ادیبان
  • معاون : شاهپور ملکی
  • تلفن دفتر : 02433771700
سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان