شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس
حمید ابراهیمی زاده
ارتباط با مدیریت استان فارس
  • نام مدیر : حمید ابراهیمی زاده
  • معاون : علی تسلیمی معاون اداری، مالی و بازرگانی
  • تلفن دفتر : 07132290423
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس