شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
حسین زند
ارتباط با مدیریت استان قم
  • نام مدیر : حسین زند
  • معاون : علی اکبرمقیسه
  • تلفن دفتر : 02532603250