شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جلسه با مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قم
۲۴ مهر ۱۴۰۱
اخبار مدیریت های استانی
جلسه با مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قم
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم
حسین زند
ارتباط با مدیریت استان قم
  • نام مدیر : حسین زند
  • معاون : علی اکبرمقیسه
  • تلفن دفتر : 02532603250
سازمان جهاد کشاورزی استان قم