شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه
سهراب مصطفی
ارتباط با مدیریت استان کرمانشاه
  • نام مدیر : سهراب مصطفی
  • معاون : حسين رضا سپهری نيا- معاون فنی 2-فريبا مصلح-معاون اداری ،مالی و بازرگانی
  • تلفن دفتر : 08338358856