شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
برداشت نخستین گندم کشور در استان هرمزگان
۸ فروردين ۱۴۰۳
اخبار مدیریت های استانی
برداشت نخستین گندم کشور در استان هرمزگان
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان
طهماسب غلامپور
ارتباط با مدیریت استان هرمزگان
  • نام مدیر : طهماسب غلامپور
  • معاون : فرشاد کریمی معاون بازرگانی، بهرام مرادی معاون فنی
  • تلفن دفتر : 07633678600
سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان