شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان
فرزاد استاد
ارتباط با مدیریت استان هرمزگان
  • نام مدیر : فرزاد استاد
  • معاون : فرشاد کریمی معاون بازرگانی، بهرام مرادی معاون فنی
  • تلفن دفتر : 07633678600
سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان