شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل
راهب مسافر
ارتباط با مدیریت استان اردبیل
  • نام مدیر : راهب مسافر
  • معاون : قدرت خدائی: معاون اداری مالی ، علی کسرائی: معاون بازرگانی
  • تلفن دفتر : 04533516208
سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل