شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
محسن نظام دوست
ارتباط با مدیریت استان خراسان شمالی
  • نام مدیر : محسن نظام دوست
  • معاون : عباسعلی عنایت فرخنده
  • تلفن دفتر : 05832244300
سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی