شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی
مهدی نوفرستی
ارتباط با مدیریت استان خراسان جنوبی
  • نام مدیر : مهدی نوفرستی
  • معاون : سید علیرضا حسینی
  • تلفن دفتر : 05632207027
اطلاعات تماس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی