مدیران ستادی در یک نگاه

محمود خون زر

محمود خون زر

ذیحساب و مدیر امور مالی

علی مسعودی فر

علی مسعودی فر

مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال

محمد بحیرایی

محمد بحیرایی

مدیر امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی

حسین زمانی

حسین زمانی

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

سهیلا فیضی

سهیلا فیضی

کمیسیون معاملات

عباس مریدنژاد

عباس مریدنژاد

معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات

نیکوسادات طباطبائی

نیکوسادات طباطبائی

مدیریت نظارت و ارزشیابی عملکرد

غلامرضا طریقت خوب

غلامرضا طریقت خوب

مدیریت پایش و نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی

حمیدرضاشفیعی

حمیدرضاشفیعی

مدیریت حقوقی و دعاوی

گیتی نظری حصاری

گیتی نظری حصاری

مدیر طرح و برنامه

رسول فلاح

رسول فلاح

مدیریت بازرگانی داخلی

حمیدرضا جاریانی

حمیدرضا جاریانی

مدیریت حراست

سیدمسعود قائمی منتظری

سیدمسعود قائمی منتظری

مدیریت مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

محمدرضانجار نیارکی

محمدرضانجار نیارکی

مدیریت فنی وبهبودکیفیت کود ومواد دفع آفات گیاهی

فیروز هرمزی

فیروز هرمزی

مدیریت توزیع، حمل و نگهداری

جعفرمسجدی

جعفرمسجدی

مدیریت بازرگانی خارجی

محمدمهدی سعیدی

محمدمهدی سعیدی

مدیریت بازاریابی وفروش

علیرضا  ملک محمدی

علیرضا ملک محمدی

مدیریت مجتمع شیمیائی آبیک

علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مشاور معاونت امور بازرگانی

مدیریت های استانی

مدیریت های استانی

.

مرتضی مرادی

مرتضی مرادی

مدیریت امور اداری و منابع انسانی

فرزام پوررمضان

فرزام پوررمضان

مشاور مدیرعامل و مدیر هماهنگی امور استانها

فتاح شعبانی

فتاح شعبانی

مشاور مدیر عامل

محسن علی اکبر نظری

محسن علی اکبر نظری

مدیریت حسابرسی و بازرسی

علی اصغر سلیمی

علی اصغر سلیمی

مشاور عضو هیئت مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی