مدیران ستادی در یک نگاه

محمود خون زر

محمود خون زر

ذیحساب و مدیر امور مالی

علی مسعودی فر

علی مسعودی فر

مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال

محمد بحیرایی

محمد بحیرایی

مدیر امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی

حسین زمانی

حسین زمانی

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

سهیلا فیضی

سهیلا فیضی

کمیسیون معاملات

عباس مریدنژاد

عباس مریدنژاد

معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات

نیکوسادات طباطبائی

نیکوسادات طباطبائی

مدیریت نظارت و ارزشیابی عملکرد

غلامرضا طریقت خوب

غلامرضا طریقت خوب

مدیریت پایش و نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی

رضا صفری علی آبادی

رضا صفری علی آبادی

مدیریت حقوقی و دعاوی

گیتی نظری حصاری

گیتی نظری حصاری

مدیر طرح و برنامه

رسول فلاح

رسول فلاح

مدیریت بازرگانی داخلی

رسول فلاح.

رسول فلاح.

مدیریت حراست

سیدمسعود قائمی منتظری

سیدمسعود قائمی منتظری

مدیریت مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

محمدرضانجار نیارکی

محمدرضانجار نیارکی

مدیریت فنی وبهبودکیفیت کود ومواد دفع آفات گیاهی

فیروز هرمزی

فیروز هرمزی

مدیریت توزیع، حمل و نگهداری

جعفرمسجدی

جعفرمسجدی

مدیریت بازرگانی خارجی

حسین زمانی

حسین زمانی

مدیریت بازاریابی وفروش

علی اصغر سلیمی

علی اصغر سلیمی

مدیریت مجتمع شیمیائی آبیک

علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مشاور معاونت امور بازرگانی

مدیریت های استانی

مدیریت های استانی

.

مرتضی مرادی

مرتضی مرادی

مدیریت امور اداری و منابع انسانی

فرزام پوررمضان

فرزام پوررمضان

مشاور مدیرعامل و مدیر هماهنگی امور استانها

فتاح شعبانی

فتاح شعبانی

مشاور مدیر عامل

محسن علی اکبر نظری

محسن علی اکبر نظری

مدیریت حسابرسی و بازرسی