عنوان: مزایده فروش 6000 متر مربع ملک در ورامین

مهلت دریافت سند: ۲۰ تير ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده