عنوان: تجدید مزایده فروش 6000 متر ملک در ورامین

مهلت دریافت سند: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده