عنوان: مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 21000 تن انواع نهاده ها از استان کردستان

مهلت دریافت سند: ۱۴ شهريور ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری