عنوان: تجدید مناقصه خرید 2*40000 هزار تن متریک سولفات پتاسیم گرانوله

مهلت دریافت سند: ۲۱ شهريور ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: بین المللی