عنوان: مزایده اجاره سامانه بوجاری در شیراز

مهلت دریافت سند: ۱۷ شهريور ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده