عنوان: مناقصه خرید 4*40000 تن سوپرفسفات تریپل گرانوله

مهلت دریافت سند: ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: بین المللی