عنوان: مناقصه خرید 55 هزار تن سولفات پتاسیم گرانوله و پودری

مهلت دریافت سند: ۲۸ شهريور ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: داخلی