عنوان: فراخوان عمومی از صاحبان معادن فسفات و پتاس کشور

مهلت دریافت سند: ۴ آبان ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: متفرقه