عنوان: مزایده اجاره انبار ماشین آلات در شیراز

مهلت دریافت سند: ۸ آبان ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده