عنوان: تجدید مناقصه خرید 50هزار تن سولفات پتاسیم گرانوله

مهلت دریافت سند: ۲۲ آبان ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه نهاده های کشاورزی