عنوان: مناقصه خرید 10 هزارتن سولفات پتاسیم پودری

مهلت دریافت سند: ۲۲ آبان ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه نهاده های کشاورزی