عنوان: تجدید مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 21000 تن انواع نهاده ها از آذربایجان غربی

مهلت دریافت سند: ۲۶ آبان ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه نهاده های کشاورزی