عنوان: مزایده فروش حدود 23 تن مواد حاصل از بوجاری بذر گندم در اردبیل

مهلت دریافت سند: ۲۶ آبان ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده