عنوان: تجدید مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن از جیرفت

مهلت دریافت سند: ۲۹ آبان ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری