عنوان: مناقصه عملیات حمل و تخلیه 250 هزار تن نهاده از پتروشیمی عسلویه

مهلت دریافت سند: ۶ دي ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری