عنوان: مناقصه عملیات حمل و تخلیه 350 هزار تن انواع نهاده از پتروشیمی شیراز

مهلت دریافت سند: ۲ بهمن ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری