عنوان: مناقصه حمل و تخلیه 300 هزار تن کود شیمیایی از بندر امام (ره) و پتروشیمی رازی

مهلت دریافت سند: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری