عنوان: مناقصه خريد 50 هزار تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله

مهلت دریافت سند: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱
سازمان مرتبط: .
نوع: داخلی