عنوان: مناقصه خرید حدود 13 میلیون کیسه خالی دو و یک لایه

مهلت دریافت سند: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱
سازمان مرتبط: .
نوع: داخلی