جزئیات مناقصه و مزایده

مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار6000تن انواع نهاده کشاورزی از مبداء انبارهای سازمانی بوشهر
  • مهلت دریافت سند : ۲۷ اسفند ۱۴۰۱

دانلود فایل

  • فایل اول:

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان بوشهر وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار6000تن انواع نهاده کشاورزی از مبداء انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر به سایر نقاط داخل و خارج از استان را  از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای  به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و... " در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند.

1-شماره  فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه: 2001001529000005 روزدو شنبه مورخه 22/12/1401

2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر  به آدرس : بوشهر/ خیابان شهید چمران/روبروی ورزشگاه کارگران

3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 000/500ريال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

4-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز دو شنبه مورخه 22/12/1401 لغایت ساعت 19روز شنبه  مورخه 27/12/1401

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی- بارگذاری در سامانه بصورت pdf-: تا ساعت19 روز سه شنبه  مورخه 8/01/1402

*لازم به ذکر است اعتبارقیمت پیشنهادی حداقل 45 روز از تاریخ بازگشایی وقرائت پاکت  ج- نرخ پیشنهادی- می باشد.

6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها: روزچهار شنبه مورخه 9/01/1402 ساعت 10 صبح

7-میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ: یک میلیاردوصد ونودونه میلیون وششصدوهشتادوهشت هزار ریال (000/688/199/1) ریال که به  دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی (فیش واریزی) بحساب شبای شماره 250100004001039704005791IRنزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز 392039773263500650000000000006 قابل ارائه می باشد.

8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الف)علاوه بر بارگذاری در سامانه، می بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا یک ساعت قبل از زمان بازگشایی ( روز چهارشنبه مورخه9/01/1402) به دبیرخانه کمیسیون معاملات مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

ضمنا جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن 33537083 و 33530060  به  آدرس اینترنتی شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات  http://iets/mporg.ir نيز مراجعه فرمائيد.

-شماره تماس پشتیبانی سامانه1456( تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان بوشهر  بشماره33540071   077


آخرین اخبار